ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

เจดีย์เจดีย์

{ พบ 335 รายการ }

วัดพลับวัดพลับสิ่งก่อสร้างในวัดมีด้วยกันหลายสมัย ตู้พระไตรปิฎกไม้ลงรักปิดทองเขียนลายรดน้ำศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย เจดีย์ทรงปรางค์สร้างเมื่อ พ.ศ.244เข้าชม: 833 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดประวัติศาสตร์โบราณสถาน

วัดทองทั่ววัดทองทั่วเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุเขมร ได้แก่ ทับหลังแบบถาลาปริวัติ และทับหลังแบบไพรกเมง (พ.ศ.1150-1250)เข้าชม: 791 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณวัตถุ

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์วนอุทยานเขาแหลมสิงห์สภาพป่าเป็นแบบดงดิบแล้งและป่าชายหาดซึ่งมีพันธุ์ไม้สำคัญได้แก่ กฤษณา, กระบก, ตะแบก, หว้า, ตีนเป็ด, สัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ ลิงแสม, กระเข้าชม: 814 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยานสัตว์ป่าแม่น้ำ

วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหารวัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯเข้าชม: 796 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรม

เกาะสมุยเกาะสมุยเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตรเข้าชม: 800 | ความคิดเห็น: 0Tags :เกาะภูเขาทะเลสปา

วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองเข้าชม: 799 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)อยู่นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า "วัดสะแก"เข้าชม: 800 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดราชนัดดารามวัดราชนัดดารามวัดราชนัดดาราม อยู่ที่ถนนมหาไชย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389เข้าชม: 791 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสถาน

มอหินขาวมอหินขาวมอหินขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคนเข้าชม: 804 | ความคิดเห็น: 0Tags :อุทยาน

พระธาตุหนองสามหมื่นพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของชัยภูมิเข้าชม: 835 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถาน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525เข้าชม: 809 | ความคิดเห็น: 0Tags :พระอุโบสถภูเขาเจดีย์

วัดรัตนาราม หรือ วัดแก้ววัดรัตนาราม หรือ วัดแก้ววัดแก้วเป็นวัดเก่าแก่ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าเจดีย์วัดแก้วสร้างสมัยเดียวกับเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา คือระหว่างพุเข้าชม: 808 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดเจดีย์โบราณสถานสถาปัตยกรรม

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพรสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพรตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาเงิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 65 กิโลเมตรเข้าชม: 814 | ความคิดเห็น: 0Tags :สวนสาธารณะ

พระธาตุกุดจอกพระธาตุกุดจอกลักษณะของธาตุทั้งสององค์เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20เข้าชม: 825 | ความคิดเห็น: 0Tags :สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เจดีย์ยักษ์เจดีย์ยักษ์เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ทรงเจดีย์เป็นแบบลังกาเข้าชม: 789 | ความคิดเห็น: 0Tags :ประวัติศาสตร์

วัดเขาเจดีย์วัดเขาเจดีย์ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอปะทิว 500 เมตร ริมทางหลวงหมายเลข 4เข้าชม: 799 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

วัดประเดิมวัดประเดิมแหล่งโบราณคดีเมืองชุมพรเก่า ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จากสี่แยกปฐมพร ประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าชม: 793 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัด

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานดอนเจดีย์ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2542 จังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้าเข้าชม: 794 | ความคิดเห็น: 0Tags :

พระธาตุสวีพระธาตุสวีพระธาตุสวี ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 41ชุมพร-หลังสวน) ประมาณ 47 กิโลเมตรเข้าชม: 816 | ความคิดเห็น: 0Tags :โบราณสถาน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุเข้าชม: 796 | ความคิดเห็น: 0Tags :วัดโบราณสถานทะเลสถาปัตยกรรม

หน้า : 1234567891011121314151617

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1360 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1300 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1305 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1279 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1311 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1318 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1281 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1319 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1622 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1329 | ความคิดเห็น: 0