ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

แม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ / MaeHongSon T.N. Tour - ***มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอน********----ลดสุด ๆ ๆ ๆ กับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ไทยแม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ / MaeHongSon T.N. Tour - ***มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอน********----ลดสุด ๆ ๆ ๆ กับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ไทย

แม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ / MaeHongSon T.N. Tour - ***มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอน********----ลดสุด ๆ ๆ ๆ กับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ไทยแม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ / MaeHongSon T.N. Tour - ***มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอน********----ลดสุด ๆ ๆ ๆ กับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ไทยแม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ / MaeHongSon T.N. Tour - ***มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอน********----ลดสุด ๆ ๆ ๆ กับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ไทย

ชื่อที่พัก / บริษัททัวร์ :
แม่ฮ่องสอน ที.เอ็น.ทัวร์ / MaeHongSon T.N. Tour
ชื่อโปรโมชั่น :
***มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวแม่ฮ่องสอน********----ลดสุด ๆ ๆ ๆ กับโปรแกรมเที่ยวทัวร์ไทย
รายละเอียด :

 

 

มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอน

มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยวแม่ฮ่องสอน

GREEN SEASON AT MAE HONGSON  ( 1 มิถุนายน 2553- 15 ตุลาคม 2553 )
ติดต่อโดยตรงที่ 053-620-059,053-620-557,
081-951-2085
ลด 40 % ที่ ทีเอ็นเกสเฮ้าท์แอนด์รีสอร์ท ( 750 = 450 , 950 = 570 )
ลด 20 % สำหรับราคารถเช่า ต่อวันไม่รวมน้ำมัน ( 2,000 = 1,600 )
ลด 30 % สำหรับ แพ็คเกจ ทัวร์ 2 วัน 1 คืน ( 3,950  =  2,750 บาท )
......................................................................
แม่ฮ่องสอนเที่ยวได้ทั้งปี
ออบหลวง–ถ้ำแก้วโกมล – กะเหรี่ยงคอยาว-พระธาตุดอยกองมู– วัดจองกลาง จองคำ – น้ำตกผาเสื่อ –ปางอุ๋ง- บ้านรักไทย ถ้ำผีแมน – ปาย – ห้วยน้ำดัง – โป่งเดือด 3 วัน 2 คืน
 
วันแรก ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล กะเหรี่ยงคอยาว พระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน
07.00 น.                รอรับคณะ ที่เชียงใหม่
                นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติออบหลวงซึ่ง      ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ความสวยงาม            แลความ                 น่ากลัวไว้ในจุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหินที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาดตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและ         แคบมากบีบทางน้ำไหลดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัดเสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่นแต่รอบๆบริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปียังมีสะพาน    เชื่อมช่องเขา ขาดสำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวงนอกจากนั้นภายในบริเวณ               อุทยานฯยังมีการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย
                จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนสนบ่อแก้ว แวะชมทิวทัศน์ของสวนสนสามใบที่ปลูกไว้อย่างเป็น    ระเบียบเรียงรายเป็นแถว
10.00 น.                เดินทางเที่ยวชม ถ้ำแก้วโกมล หรือถ้ำหิมะน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand เดิม
เรียกชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมล ได้ถูกค้นพบโดยวิศวกรเหมืองแร่ ประจำสำนักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536สภาพภายในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแคลไซต์ (Calcite) รอบด้านทั้งบริเวณผนัง พื้น และเพดานของถ้ำ ผลึกมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันมากมายหลายแบบจับตัวกันมองดูคล้าย     ปะการัง ดอกกระหล่ำ เกล็ดน้ำแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟเพดานมีสีขาวใส เหลือง แดง และน้ำตาล มี                ความสวยงามมากตามธรรมชาติ มีคุณค่าและความสำคัญ ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย
12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอินทิรา
15.00 .            นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมชมกะเหรี่ยงคอยาว เมื่อเอ่ยถึงกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีการนำห่วงทองเหลืองมาพันรอบคอ หลายคนคงนึกถึงกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชื่อ "ปาดอง" หรือ “กะเหรี่ยงคอยาว” มีเรื่องเล่ากันมาแต่โบราณของบรรพบุรุษชาวปาดอง หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า "กะเหรี่ยงคอยาว" ถึงสาเหตุที่ต้องสวมใส่ห่วงทองเหลืองไว้ที่คอว่า ในอดีตกาลภูตผีและวิญญาณสัตว์ร้าย เกิดความไม่พอใจพวกปาดอง จึงได้ส่งเสือร้ายมากัดกินผู้หญิง บรรพบุรุษของชาวปาดองเกรงว่าผู้หญิงจะตายไปจนสูญพันธุ์หมด จึงแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้หญิงใส่เกราะทองเหลืองไว้ที่คอเพื่อป้องกันไม่ให้เสือมากัดกิน
16.00 .           นำท่านชม พระธาตุดอยกองมู ซึ่งวัดพระธาตุ ดอยกองมู เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถาน   คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่อง      สู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระ            ธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกและวัดจองคำจองกลาง
18.00 .           รับประทานอาหารเย็น (ร้านไข่มุก ) จากนั้นให้ท่านได้เดินชม ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย
20.00 น.           นำท่านเข้าสู่ โกเด็นปายรีสอร์ท รีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สองของการเดินทาง      น้ำตกผาเสื่อ ภูโคลน-ปางอุ๋ง-ถ้ำลอด-ปาย
07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท  นำท่านเดินทางสู่ภูโคลน ซึ่งเป็นบ่อโคลนที่มีอยู่เพียง         สามแห่งในโลก ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลนเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่องแต่นักท่องเที่ยวนิยมเรียกสั้นๆ ว่า ชมความงามของพระ   ตำหนัก สงน น้ำตกผาเสื่อ ซึ่งเกิดจากลำน้ำแม่สะงา เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตรในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างทำให้มีรูปร่างคล้ายเสื่อ จึงเรียกว่าน้ำตกผาเสื่อในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยทำให้เห็นหินที่สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ    จากนั้นนำท่านสู่ บ้านรวมไทย ของปางอุ๋งท่ามกลางสายหมอกรอบๆ      ทะเลสาบ Switzerlandเมืองไทย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ               ชาวจีนฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลิศ
12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านรักไทยหลังอาหารนำท่านชมความงามของถ้ำน้ำลอด เหตุผลที่เรียกว่า ถ้ำน้ำลอด นั้นเป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มี    สายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้ายที่อยู่         ภายในโพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500               เมตร                 กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร    สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ก่อเกิดเป็นถ้ำใหญ่ๆถึง3 แห่ง ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา                และถ้ำผีแมน เส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 3 ถ้ำ ต้องอาศัยการนั่งแพเข้าไป
17.00 น. นำท่านสู่อำเภอปาย จากนั้นให้ท่านได้เดินสัมผัสบรรยากาศเมืองปายยามค่ำ ที่แสนจะโรแมนติก พร้อมเลือกซื้อสินค้า    พื้นเมืองที่ถนนคนเดิน ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ฮัท อิง ปายรีสอร์ท
20.00 น.            รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงาม
วันที่สาม--วัดน้ำฮู-ห้วยน้ำดัง-ของฝากวนัสนันท์                                                                           
                               
07.00น รับประทานอาหารเช้า          นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดน้ำฮูเป็นพระพุทธรูป สิงห์สาม                (ศิลปะล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ มีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวงพระโมฬีปิด                เปิดได้และมีน้ำซึมออกอยู่เสมอประวัติการสร้างไม่แน่นอนแต่เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
                ห้วยน้ำดังคือความโดดเด่นท่ามกลางเทือกดอยสูงสลับซับซ้อนชายแดนไทย-พม่า ในเขตติดต่อของ        จังหวัดชายแดนแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในความ            งดงามเลื่องชื่อของทะเลหมอกที่งดงาม              ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย  และถ้ายิ่งได้ขึ้นไปเยือนในฤดูหนาวที่อากาศเย็นเยียบอุทยาแห่งชาติ              ห้วยน้ำดังมีความโดดเด่นในด้านทัศนียภาพของขุนเขาแสน            หนาวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตลอดมา               โดยเฉพาะบริเวณ กิ่วลม หรือจุดชมทิวทัศน์ห้วยน้ำดังระหว่างฤดูหนาวนักเดินทางจำนวนมากจะขึ้นมา ค้างแรมเพื่อรอ           ชมพระอาทิตย์ขึ้น รวมทั้งชมทะเลหมอกขาวละมุนที่ห่มคลุมไปทั่วหุบเขากว้างไกล ยิ่ง                ถ้าในวันที่               อากาศแจ่มใสจะมองเห็นแนวเทือกดอยเชียงดาวตั้งตระหง่านทะลุทะเลหมอกขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ โดยหมอกมักจะเกิดขึ้นมากที่สุดในเวลากลางคืนหรือตอนเช้าที่อากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใส
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ โป่งเดือดป่าแป๋ Unseen in Thailandชมน้ำพุเดือดพุ่งจากใต้ดินขึ้นมา 1-2            เมตร พร้อมอาบน้ำแร่ ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ครัวไทยพิษณุโลก
หลังอาหารนำท่านเดินชม และเลือกซื้อของฝากที่วนัสนันท์
14.30 น เปลี่ยน รถ ส่งกลับกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ
ดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
อัตราค่าทัวร์ท่านละ 5,950 บาท
พิเศษ สำหรับลูกค้า
ลดทันที ท่านละ 500 บาท
 
อัตรานี้รวม
-
ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้ ทีวี คาราโอเกะพร้อมคนขับชำนาญทางมีประสบการณ์มามากกว่า 15 ปี
-
ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกนอน แม่ฮ่องสอน-คืนที่สองนอน ปาย
-
ค่าอาหาร
-
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
-
ค่าประกัน อุบัติเหตุวงเงิน 200,000.-(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
-                   ไม่รวมมินิบาร์ในห้องพัก, เครื่องดื่มอื่นๆนอกเหนือรายการที่ระบุ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย :กล้องถ่ายรูป,, ยารักษาโรคประจำตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย,ไฟฉาย,และคนรู้ใจ
 
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจำท่านละ 2,550บาท โดยโอนเข้าบัญชี ชื่อ คุณ ศิริอร รังศิริตานนท์
ธนาคาร
สาขา
หมายเลขบัญชี
ประเภทบัญชี
กสิกรไทย
แม่ฮ่องสอน
285-2-10259-7
ออมทรัพย์
ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคารและ ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ 053-620-060
หรือ
siriorntour- @hotmail.com   
หมายเหตุ      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง และ สภาพดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณ์ทางการเมือง โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาใน        Email ----- หรือ Fax-----
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ อย่างน้อย 2 เบอร์.
ใบจองทัวร์1.ชื่อ สกุล ……………………….. เบอร์ติดต่อ ………………………...
               2.ชื่อ สกุล ……………………….. เบอร์ติดต่อ ………………………...
               3.ชื่อ สกุล ……………………….. เบอร์ติดต่อ ………………………...
 
 
 

ลดพิเศษ  สำหรับลูกค้า   www.teawtourthai.com/ ลดทันที 500 บาท

 

ชื่อผู้ติดต่อ :
ศิริอร รังศิริตานนท์ ( คุณ อร )
เบอร์ติดต่อ :
081-951-2085,053-620-059,053620-557
Website :
http://www.maehongsontntour.net,www.maehongsontravel.com/tn
จังหวัด :
แม่ฮ่องสอน
วันที่ประกาศ :
12 พฤศจิกายน 2552  21:49:22


Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 8504 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 13933 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 14641 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 9291 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 8694 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 11137 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 8268 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 11238 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 7009 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 9283 | ความคิดเห็น: 0