ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

จังหวัดนครสวรรค์เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน

:

จังหวัดนครสวรรค์

ที่พักนครสวรรค์{ พบ 2 รายการ }

ลีลาวดี โฮม

ลีลาวดี โฮมWe named our lovely and friendly Resort after the Flower whiเข้าชม: 875 | ความคิดเห็น: 0Cable TVRestaurent

เดอะคันทรี่เลคเนเจอร์ลอร์ด

เดอะคันทรี่เลคเนเจอร์ลอร์ดบ้านแสนสุขที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้พื้นถิ่นที่หายากนานาชนเข้าชม: 852 | ความคิดเห็น: 0Conference RoomInternetKaraokeRestaurentRoom Service

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลจันเสน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมืองซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็นร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ 800 เมตร กว้าง 700 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เนื่องจากบริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “โคกจันเสน”
           ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วยเศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว  ธรรมจักร  ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะ   มีตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอกที่ทำด้วยสำริด  ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์จันเสน  ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน เริ่มก่อสร้างโดยพระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวยบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อโอด" ได้มีดำริที่จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ภายในจัดให้มีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีต พร้อมกันไปด้วยพระครูนิวิฐธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสรูปต่อมาเป็นกำลังสำคัญที่สานต่องานพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์โดยงบประมาณในการก่อสร้างนั้นได้มาจากแรงศรัทธาของประชาชน
          จันเสนเมืองโบราณ หลวงพ่อโอด อดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน ซึ่งท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะสร้างมณฑปเจดีย์ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายว่า
          1. ส่วนยอดของมณฑปเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
          2. องค์เรือนธาตุประดิษฐาน "หลวงพ่อนาค" พระพุทธรูปปางนาคปรกที่นำมาจากเมืองลพบุรี เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชุมชน
          3. อาคารส่วนฐานของพระมหาเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่าน และเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองจันเสน
          พระมหาธาตุเจดีย์จันเสน อยู่ในห้องชั้นฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ การออกแบบได้ใช้ลักษณะของสถูปในสมัยทวารวดีเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ ใช้รายละเอียดของลวดลายทางสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดี ซึ่งมีคำจารึกที่ฐานพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันสน ให้ผู้สนใจได้อ่านประวัติความเป็นมาด้วย พิพิธภัณฑ์นี้ เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้ที่ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวัดให้เปิดเข้าชมได้ มีเยาวชนอาสาสมัครจากโรงเรียนวัดจันเสน และโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ บริการนำเที่ยวภายในบริเวณเมือง และนำชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย สอบถามรายละเอียดโทร. 0 5633 9115-6
           นอกจากนี้ในวัดยังมีการรวมกลุ่มของสตรีบ้านจันเสนเพื่อทอผ้าด้วยกี่กระตุก และจัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายภายในวัดด้วย ผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าทอมัดหมี่จันเสน และผ้ามัดย้อม
           การเดินทาง จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายเข้าอินทร์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 11) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3196 เลี้ยวซ้ายตรงป้ายวัดจันเสนเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดจันเสน
               จากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มุ่งสู่จังหวัดชัยนาท ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าอำเภอตาคลี ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3196 ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร เลี้ยวขวาก่อนข้ามทางรถไฟเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร สู่วัดจันเสน 
 

Tags :พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1352 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1296 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1301 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1276 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1307 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1314 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1278 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1315 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1619 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1326 | ความคิดเห็น: 0