ค้นหา ปลวกคลิกดอทคอม เว็บกำจัดปลวกอันดับ 1

จังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

:

จังหวัดกาฬสินธุ์

  ตั้งอยู่ ณ  ศาลากลางจังหวัด (อาคารเดิม) จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิต อาชีพหัตถกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้แก่

ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทย   ชนชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มมอญที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในแคว้นสิบสองจุไทย  เคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามและลาวข้ามฝั่งโขงมาอาศัยตั้งรกรากอยู่ทางอีสานของไทยโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์  มีชนเผ่า  ผู้ไทยอาศัยอยู่ในหลายอำเภอ  เช่น อำเภอเขาวง  อำเภอกุฉินารายณ์  อำเภอคำม่วง  อำเภอสมเด็จ  อำเภอนาคู  และกิ่งอำเภอสามชัย   ภายในห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์  ได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชน  ชาวผู้ไทยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เช่น การทอผ้า  การทอเสื่อ  เรือนผู้ไทย  การเลี้ยงสัตว์  การทำเลือกสวนไร่นา  เป็นต้น

ห้องพิพิธภัณฑ์แพรวาเฉลิมพระเกียรติ  
     จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทรงสนพระทัยในความงดงามปราณีตของผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปชีพพิเศษ  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยิ่ง   ลายแพรวาจัดทอขึ้นด้วยการทอมือเรียบเรียงเส้นสายลายไหมผูกด้วยมือเป็นลายจำลองจากสัตว์ เรียกว่า  " ลายนาคเกี้ยว "  จำลองจากพืชพันธุ์ไม้เรียกว่า " ลายดอกสร้อย "  จำลองจากสิ่งประดิษฐ์  เรียกว่า  " ลายปราสาท " เป็นต้น
 
 
ห้องวัฒนธรรมภาพนิทัศน์
     ส่วนที่ 1 แสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีวัด  พระสงฆ์และหลักธรรมทางศาสนา เป็นข้อชี้นำ อาทิเช่น  การแต่งงาน  พิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ การตาย  มหรสพ  การละเล่น  หญิงคลอดลูก  หมอนวด และหมอยา
     ส่วนที่ 2 แสดงศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด  แหล่งน้ำสำคัญ  การดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ  เครื่องมือยังชีพ  เครื่องมือล่าสัตว์   และเครื่องมือหัตถกรรมสตรี
 

ห้องเจ้าเมือง   ได้รวบรวมรูปปั้นจำลองของเจ้าเมืองนับจากพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองคนแรก  พระชายา  พระโอรส  พระญาติและได้จัดแสดงแผนผังเครือญาติสืบสกุลมาจากเจ้าเมือง  ซึ่งรวมถึงเมืองกมลาไสย  เมืองกุดสิมนารายณ์  เมืองภูแล่นช้าง  และเมืองสหัสขันธ์  จนมีบุตรหลานสืบสกุลหลายสายที่ยังเป็นนามสกุลของคนเมืองกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน
 

ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์   รวบรวมบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่สมควรได้รับการยกย่องด้วยทำคุณาปการแก่บ้านเมือง  เป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์

ห้องพระพุทธมิ่งเมืองกาฬสินธุ์  รวบรวมพระเครื่อง  และวัตถุมงคลต่างๆ ที่สร้างในจังหวัดกาฬสินธุ์
 

ห้องปลอดยาเสพติด  จัดแสดงแผนกลยุทธุ์ของจังหวัดในการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดจนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด  ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2545
 

ห้องแสดงผลงานจิตรกรรมของ  กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้แก่
       - ภาพพระอาทิตย์ทรงกรด
       - ภาพกิจกรรมไทยเรื่องทศชาติชาดก
       - ภาพชาดกที่จัดประกอบการแสดง
ลงสีน้ำฝนและศิลปะตะวันตก  ที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
 

ห้องจำหน่ายของดีเมืองกาฬสินธุ์  ได้แก่  เครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง  ขนมสินค้าที่ชุมชน  และประชาชนกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดนำมาฝากขาย
 

ห้องผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง   ควรแก่การศึกษา  เพราะได้จัดแสดงกระบวนการผลิต  การปลูกและการนำผลผลิตจากมันสำปะหลังผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ
 

ห้องผลิตภัณฑ์จากอ้อย   จัดแสดงถึงกระบวนการตั้งแต่การปลูกอ้อย  การบำรุงรักษาโรคแมลของอ้อย  และผลผลิตจากอ้อย  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลหลายรูปแบบส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
         
 นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิเ ช่น
    หอเจ้าบ้านกาฬสินธุ์   ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับศาลหลักเมือง  ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองกาฬสินธุ์และผู้คนที่มาอาศัยทำมาหากินในเมืองกาฬสินธุ์เคารพกราบไหว้บูชา  บนบานขอพรและจัดบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในเดือนหก  โดยมีพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อันได้แก่  ศาลหลักเมือง  หอเจ้าบ้าน   อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ศาลปู่แฮ่  ศาลปู่หาร  ศาลปู่กุลาบุญโฮม  และศาลปู่โง้ง ตั้งแต่สมัยการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์สืบมาทุกปี
 
  
      พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์  เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลาราชการหยุดเฉพาะวันจันทร์    การเข้าชมเป็นหมู่คณะหากท่านติดต่อมาเป็นทางการล่วงหน้าจะมีพิธีกรบรรยายสรุปและนำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยของเทศบาลเมาองกาฬสินธุ์  หรือสอบถามการเข้าชมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริเวณทางเข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

สอบถามรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โทร 0 4382 1354-6 ต่อ 106

Tags :พิพิธภัณฑ์

Check E-mail กำจัดปลวก
บริษัททัวร์{ พบ 33 รายการ }

บริษัท ภูเก็ต ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ ทัวร์ จำกัดทัวร์นำเที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาคนไทย โดยคนภูเเข้าชม: 1396 | ความคิดเห็น: 0

เชียงใหม่วันเดอร์แลนด์ ทราเวลบริษัททัวร์ชั้นนำของภาคเหนือ นำเที่ยวทั่วภาคเหนือ เชียงใหม่ เข้าชม: 1334 | ความคิดเห็น: 0

Travel Spree www.travelspreetour.comรับจัดนำเที่ยว ทั่วไทยและต่างประเทศ ทัวร์ไทยสำหรับชาวต่างชาตเข้าชม: 1343 | ความคิดเห็น: 0

วินนิ่งทัวร์เที่ยวลาวใต้โดยคนพื้อนที่นำเที่ยวโดยตรง ประสบการณ์ยาวนาน บริเข้าชม: 1310 | ความคิดเห็น: 0

เที่ยวลาวใต้กับทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสักมีรถตู้นำเที่ยวที่อุบลและ กทม.ให้เช่า มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่เข้าชม: 1346 | ความคิดเห็น: 0

สไมล์ไทยทัวร์บริการนำเที่ยว เช่ารถตู้ 24 ชม.เข้าชม: 1350 | ความคิดเห็น: 0

บริษัท คูลทริป ทราเวล จำกัดบริการรับจัดนำท่องเที่ยว ในประเทศ และ ต่างประเทศ รับจองที่เข้าชม: 1309 | ความคิดเห็น: 0

ทัวร์กันเอง"ทัวร์กันเอง" บริการนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยวในเข้าชม: 1348 | ความคิดเห็น: 0

CK.41 Tours Co.,LtdLondon 12000 ไป เกาหลี 14700 ไป กลับ ราคายังไม่รวมภาษี และจเข้าชม: 1653 | ความคิดเห็น: 0

mytourstationทัวร์ต่างประเทศ Tour ทัวร์พม่า ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เข้าชม: 1361 | ความคิดเห็น: 0