ชื่อที่พัก : บ้านไร่ไพลิน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 089-4836699 , 085-3657596  แฟกซ์ : -
อีเมล์ : phakkaphol95@gmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ