ชื่อที่พัก : ไร่ภูเทพพิมาน
อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ เทพสถิต ชัยภูมิ -
โทรศัพท์ : 02-954-1311-3,081-823-5720  แฟกซ์ : 02-954-1314
อีเมล์ : phutheppiman@gmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ