ชื่อที่พัก : บ้านทะเลสำราญ ชะอำ
ชะอำ เพชรบุรี ชะอำ เพชรบุรี 76126
โทรศัพท์ : 0846657214  แฟกซ์ : 025745457
อีเมล์ : bonnenuit_naka@hotmail.com ,pitaya_51@hotmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ