ชื่อที่พัก : บ้านธัณย์สิตา บริการบ้านพักรายวันในหัวหิน
บ้านธัณย์สิตา 148 ม.3 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0863397076  แฟกซ์ : 032630410
อีเมล์ : tansitahouse_huahin@hotmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ