ชื่อที่พัก : วังบูรพา แกรนด์ โฮเทล
9/3 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-281991-5  แฟกซ์ : 053-281996
อีเมล์ : wangburapa54@gmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ