ชื่อที่พัก : กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท
153 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250 ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์ : 081-9021080 , 081-9149563  แฟกซ์ : 034-532146
อีเมล์ : greenriverhill_99@hotmail.com
รายชื่อผู้โอนเงินจองห้องพักฯ แล้ว

ลำดับ ชื่อผู้จองห้องพัก วันที่เข้าพัก (Chk in) วันที่ออก (Chk out) วันที่โอนเงิน จน.เงินที่โอน เบอร์โทร ชื่อห้องพัก


ออกจากระบบ